Energian­mittaus

Kiinteistöjen energian­mittaus ja -seuranta­järjestelmä

Reaaliaikaisen mittauksen avulla saadaan selville kiinteistön sähkön, veden, lämmön, kosteuden ja erilaisten antureiden lähettämää tietoa. Mittausdatan perusteella voidaan kohdentaa energiaa säästävät toimenpiteet sinne, missä niillä on eniten merkitystä. Järjestelmä paljastaa kulutushuiput ja auttaa tehokkuuden optimoinnissa, mikä säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Mittaustulosten perusteella tehtävillä optimoinneilla olemme pystyneet tuottamaan asiakkaillemme parhaassa tapauksessa tuhansien eurojen säästöt.

Kiinteä asennus tai siirrettävä mittausyksikkö

Järjestelmä voidaan asentaa asiakkaan valitsemaan kohteeseen kiinteästi sekä järjestelmään voidaan liittää olemassa olevia mittareita, mikäli ne ovat liitettävissä mittarointi-väylään sekä mittareiden rekisterikartta on tiedossa.

Kertaluonteisissa mittauksissa (esimerkiksi kulutuksen seuranta 1-2 viikon ajan) voidaan hyödyntää siirrettävää energianmittauskeskusta.

Tarkka data ja raportit

  • Automaattiset raportit (esimerkiksi laskutukseen)
  • Lähiaikoina valmistumassa verkkosivupohjainen käyttöliittymä rajatuilla käyttöoikeuksilla
  • Pilvipalvelusta voidaan lukea kulutuslukemat kaikista mittauspisteistä

Referenssikohteita

  • Pohjois-Karjalan Osuuskauppa useita kohteita
  • Kauppakeskus Ratina (Tampere)
  • Joensuun Kodit (huoneistokohtainen vedenmittaus)
  • Retail Park (Joensuu)